full screen background image

آرشیو پست

حکیم زاده

جزییات امتحانات پایان سال و ارزیابی دانش‌آموزان ابتدایی اعلام شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تشریح شرایط برگزاری امتحانات پایان سال...