full screen background image

دسته:اخلاق کاربردی

این کار والدین، کودکان را لجباز می کند

این کار والدین، کودکان را لجباز می کند والدین هنگام دعوای بین فرزندان اعتماد به نفس خود را...